Sbor
Bystřické desátnictvo

K založení novodobého portášského sboru vedlo setkání skupiny zájemců o vojenskou historii 15.11.2003 ve Valašské Bystřici. Tato obec vznikla v polovině17. století, její území bylo pro nepřístupnost osídleno jako jedno z posledních.

Celý článek...
 
Rusavské desátnictvo

K obnovení rusavského desátnictva portášů došlo 12.12.2007. Návazalo tak na historické desátnictvo, které bylo na Rusavě od roku 1717 s desátníkem Jiřím Buříkem a 9 prostými portáši.  Od roku 1738 pak byl desátníkem na Rusavě Jiří Bílek, který je svými  hrdinskými činy vzpomínán i ve zprávě o holešovském okresním hejtmanstvi z roku 1892.

Celý článek...
 
Čeladenské desátnictvo

Dislokace jednotlivých desátnictev se v průběhu historie měnila a odpovídala okamžitým potřebám a bezpečnostní situaci v regionu. Již z roku 1693 se dochovala zpráva o patrolování portovních v horách při zemské hranici sTěšínskem a Uhrami v povodí říčky Ostravice.

Celý článek...
 
Velení

Velení sboru je rozděleno na dvě úrovně. První je velení celému sboru s hodností lajtnant a jeho zástupce felbáb. Druhá úroveň je v desátnictvech, kdy je v každém desátnictvu jeden kaprál.

Celý článek...