Přihlášení

Vzhled
PROJEKT


Název: Oživenie historických udalostí a tradícií s regionálným významom v obci Vavrišovo a Valašská Bystřice

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

Datum podání žádosti projektu: září 2008
Datum podepsání smlouvy: září 2009
Celkové náklady projektu: 450 336 EUR
Z toho náklady Valašského sboru portášského: 15 997 EUR

Programy projektu:

7.8. -9. 8. 2009 - 300. výročí bitvy u Vavrišova; pořádá Kurucký Hornoliptovský regiment a obec Vavrišovo

5. 12. 2009 - Přepadení obce Valašská Bystřice; pořádá Valašský sbor portášský a obec Valašská Bystřice

9.7. -11. 7. 2010 - Portášské slavnosti; pořádá Valašský sbor portášský a obec Valašská Bystřice

6.8. -8. 8. 2010 - 301. výročí bitvy u Vavrišova; pořádá Kurucký Hornoliptovský regiment a obec Vavrišovo

Odkazy:


Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika

Centrum pro regionální rozvoj

Strukturální fondy


V sekci Ke stažení naleznete plakát k Portášským slavnostem,

v sekci Fotogalerie naleznete fotografie z výše zmíněných akcí, 

v sekci Videogalerie, naleznete ukázku bitvy.

Další obrazový materiál je k vidění na webu  Hornoliptovského kuruckého regimentu