Přihlášení

Vzhled
Valašsko a portáši v letech 1700 - 1710

Protokol portášského hejtmana Václava Příborského o výslechu povstaleckého husara, zajatého u Zděchova při noční výpravě povstalců do Vizovic.

Examen
Jednoho zde na pasu Zdiechovském chyceného husara uherského dne 9.marti na úsvitě 1707 roku.

Jak se jmenuješ? – Kulifad Jura

Jak starý jsi? – Přes 40 roků.

Jakej víry a odkud? – Katolík jsem z Povážské Bystrice.

Ženatý nebo svobodný? – Nyní jsem svobodný, žena mně umřela.

Kde jsi před tím sloužil a jak dlouho? – Nejprv jsem sloužil pod Mikulášem Pálfim 11 roků, potom jsem se osvobodil a zdržoval jsem se u mateři a jak ta vojna začala, přijal jsem zasej službu hajduka (portáše – pozn.aut.) městského v Komárně, potom nás byl tam odtud ten německý comendant rozpušťal a jsem zasej domů přišel. Potom jsem byl přinucen od Pijáčka hadnadia (maďarský poručík) přijati službu, chtěje mne střílati nebo povídal a vyčítal, že jsem labanc (císařský voják). Slúžil jsem tak až dotud, ale jsem peniaze platu nedostal.

Jak si se pak do Zdiechova dostal, že tebe tam chytili? – Jak jsme ze Srního vyšli v outerý večer, šli jsme celou noc. Potom ke dnu jeli jsme túze a přišlo nám přes jeden járek (nečitelné) s koňmi a já jsem byl na zadku. Můj kůň je spačitý, nechtěl jsem v noci přesaditi, ostouzel jsem se s ním, až jsem musil dolů slézti. Ti pak tuho jeli , bylo velice zima, tma a vítr foukal, nuž jak jsem se za járek dostal, nemerkoval jsem jich přede mnou a tak jsem zabloudil do Zdiechova, ačkoliv jsem myslil do Lysej přijeti nebo tak byla řeč, tudy se k nám navrátili.

Z čího poručení a kdo comendíroval tú partaj (vpád, nájezd) a jací hadnadi ještě při vás byli? – Z poručení Očkajiho, Andráš Vajda (Ladislav Očkaj a Ondřej Vajda, velitelé povstalců) jest tú partaj comendírovali, hadnadi: Pijáček, (nečitelné) a Šandor.

Jak silní jste byli nebo jak mnoho vás bylo? – Byli jsme v koních všichni na 1000, něco comendírovaných a něco sebraných. (Commendírování – vojsko, sebraní, ozbrojení sedláci).
Na schvále-li jste šli na Lidečko anebo zda-li jste chtěli jinam jít? – Byla řeč mezi oficíry jíti na sukna do Vizovic, ale Šándor hadniad z toho druhé svedl, povídaje, že by sem jída, zpátkem (nás) na horách polapali bez pěchoty.

Kdo vás sem vedl do Srního? – Srňan, asi oni všecko vpředku jeli a z nich to nejvíce pospolu.

Co pak je jejich další za oumysl byl, jak ten vpád vykonají? – Povídali, jak by se tejto partaji nepodařilo, že hned udělají druhou, ale nevím kam.

K čemu pak přece jsou ti kuruci náchylní k pokoji nebo k vojně, mohl-li co merkovati? – Jest mnoho kalvínův a všelijakých zlých lidí mezi nimi a ti jsou všecko protivá pokoji.

Kdo s vaší strany sem na moravských hranicích comendýrujete? – Očkaj a co on poručí, musejí ho poslouchati.

Kde jest Rakoczy? – Má, býti při Petr Varadie.

Draho-li jest tam u vás? – Všecko draho, žito za 8 zlatých korec, oves za 3 zlatý korec, funt massa za 5 groší, a chléb, jek ten tady přítomný jest, taky za 5 groší, ale za těch červených peněz.
Actum na Halenkově 10.Marti 1707
Vácslav Příborský, hejtman hajducký pasův vsetínských

11. dubna 1707, Starý Hrozenkov

Valašští portáši portášskému hejtmanu Janu Karlovi Vinarskému z Křížova oznamují, že pro neplacení žoldu a nedbalost o ně opustili strážnou a obrannou službu v průsmyku Starohrozenkovském.

Vaší Milosti pane hejtmane Vynarský.
Na vedomí dáváme všetci hajduci, že dnes, totižto v pondelí z varty jsme se rozbehli a jednomyslne všetci službu jsme složili a skládáme, protože žádného platu dostávat nemůžeme. Ani o nás nic nedbáte. Tak sobe pas zaopatřte a nám zaslúžené peníze dejte. Na vartu se dokonce nebezpečte a to dotud, dokud svej záplaty nedostaneme. To máte skutečně konec řečí našich.
S tím Pán Bůh s námi.
Zůstáváme v Hrozinkove dne 11. Aprilis 1707

Všetci hajduci hrozenští.