Přihlášení

Vzhled
Bystřické desátnictvo

K založení novodobého portášského sboru vedlo setkání skupiny zájemců o vojenskou historii 15.11.2003 ve Valašské Bystřici. Tato obec vznikla v polovině17. století, její území bylo pro nepřístupnost osídleno jako jedno z posledních.

Obyvatelstvo bývalo velmi chudé, živilo se obhospodařováním svažitých a kamenitých políček, pastevectvím, pracemi v lese a zpracováním dřeva. Tesaři, výrobci dřevěného nářadí, náčiní a hraček byli známí v širokém okolí i za hranicemi Moravy. Originální byla zejména výroba dřevěných hraček, jejichž povrch byl upravován okuřováním a následným rytím. V obci měli sídlo velitelé Portášů, což byli lidoví četníci, slavní ochránci valašských hor. Jejich náhrobky před kostelem jsou prohlášeny za státem chráněnou kulturní památku. 

Nyní je Valašská Bystřice centrem dění spojeného s Valašským sborem portášským. Každoročně druhý víkend v červenci je dějištěm Portášských slavností. Na program obsahující festival folklorních souborů, rekonstrukci vojenské bitvy, jarmark a večerní kulturní program se sjíždí velké množství návštěvníků. 

Činnost bystřického desátnictva se neomezuje jen na slavnosti, ale můžete je potkat při pochůzkách na portášských chodníčcích. Za dnes již tradiční se dá označit silvestrovská pochůzka se vzpomínkou na zesnulé portáše a dohled při sečení lúk na Soláni.