Přihlášení

Vzhled
Rusavské desátnictvo

K obnovení rusavského desátnictva portášů došlo 12.12.2007. Návazalo tak na historické desátnictvo, které bylo na Rusavě od roku 1717 s desátníkem Jiřím Buříkem a 9 prostými portáši.  Od roku 1738 pak byl desátníkem na Rusavě Jiří Bílek, který je svými  hrdinskými činy vzpomínán i ve zprávě o holešovském okresním hejtmanstvi z roku 1892.Obr 1. Portášská chalupa na Rusavě 


Rusava-Rottalowice byla založena podle zakládající listiny obce datované 23. dubna 1657 na zámku v Holešově a opatřené pečetí hraběte Jana z Rottalu. Podle ní se nově založená obec měla nazývat Rottalowice. Do Rottalowic byli násilně přesídleni obyvatelé ze Vsetínska, Vizovicka i Lukovska po porážce valašského povstání. Nicméně jméno Rottalowice se neujalo a obec dostala své  jméno po bystřině, která vyvěrá v obci na Hořansku a stéká mohutným údolím Hostýnských vrchů směrem k rovinaté Hané.

Hostýnské vrchy jako nejzápadnější část hraničního pohoří mezi tehdejšími Uhry a Moravou jsou spojeny s působením portášů. Vždyť portáši nebyli jen na Rusavě, ale také v Podhradní Lhotě, Ratiboři a Hošťálkové. Rovněž Bystřice pod Hostýnem má své příběhy o portáších a je doloženo, že v letech 1713-1716 bylo najmuto v Bystřici pod Hostýnem 6 portášů.

Smutnou částí historie bylo využívání portášů při rekatolizaci valašského obyvatelstva po třicetileté válce. Na důkaz smíru byla u příležitosti 350. výročí založení obce zasazena  portáši jedle v zahradě evangelického kostela na Rusavě.

Novodobé portáše můžete stejně jako ty původní potkat při pravidelných pochůzkách v Hostýnských horách a nebo na každoročním Pálení portášského ohňe na Klapinově a dalších dnes již tradičních akcích, Štěpánské pochůzce z Bystřice pod Hostýnem přes Hostýn na Tesák a Silvestrovské vycházce kolem Rusavy.