Přihlášení

Vzhled
Velení


Valašský sbor portášský ( dále jen VSP) vznikl jako dobrovolné sdružení zájemců a fanoušků  regionální historie, se zvláštním zaměřením  na tradici portášské zemské stráže. Členové o.s. jsou organizováni  v replice portášského sboru z období let 1770-1830. Toto sdružení je apolitické,bez příslušnosti k jakékoli politické straně či hnutí.

Cílem činnosti VSP je při příležitosti veřejných vystoupení připomínat zapomenuté tradice portášského sboru, jako nedílné součásti českých dějin, respektive dějin valašského regionu.